สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

พันธุ์หญ้าแฝก

 
วันที่ 04/03/2011 จำนวนผู้เยี่ยมชม 1336 คน
 • พันธุ์หญ้าแฝก

   

  ได้มีการศึกษาหญ้าสกุล Vetiveria ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทางอนุกรมวิธานผลการศึกษาปรากฏว่าหญ้าแฝกที่พบในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2ชนิดด้วยกัน ได้แก่หญ้าแฝกลุ่ม(Vetiveria zizanioides)และ หญ้าแฝกดอน  (Vetiveria nemoralis) ในธรรมชาติพบว่าหญ้าแฝกทั้งสองชนิดมีการกระจายทั่วไปขึ้นได้ดี ในสภาพพื้นที่ทั้งที่ลุ่มและที่ดอนในดินสภาพต่างๆ จากความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงระดับประมาณ 800 เมตร

  หญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveriazizanioides Nash)
         หญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกหอมเป็นพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและเป็นไปได้ค่อนข้างรวดเร็วหญ้าแฝกลุ่มที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ พันธุ์ที่นำมาจากอินเดีย ศรีลังกา และอินโดนีเซีย เป็นหญ้าที่ได้รับคัดเลือกพันธุ์และจัดปลูกภายใต้การดูแล ที่มีปัจจัยต่างจากสภาพในธรรมชาติอาทิมีการตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งรากเร่งการแตกกอและเพื่อไม่ให้เกิดช่อดอกทำให้ไม่เกิดการผสมและไม่กลายพันธุ์โดยยังคงลักษณะเดิมต่างๆ ไว้เสมอ

         หญ้าแฝกลุ่มที่พบขึ้นอยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินั้น มีการกระจายขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการปรับตัวเองให้เหมาะสมที่จะขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จะให้ช่อดอกหลายช่อ และเกิดการผสมข้ามต้นทุกปี การผสมข้ามต้นก็ทำให้พืชมีความแข็งแรงมากขึ้นในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะในด้านพันธุกรรมทนทาน ต่อเชื้อโรค และปัจจัยวิกฤตของภูมิอากาศในท้องที่นั้นๆ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ปลูกเพื่อใช้รากสกัดน้ำมันหอมระเหยจะทำให้สารหอมระเหยในรากมีปริมาณลดลงหรือมีปริมาณไม่คงที่
         หญ้าแฝกหอมมีใบยาว 45 - 90 (100) เซนติเมตร กว้าง 0.6 - 0.9 (1.2) เซนติเมตร มีหลังใบโค้งปลายใบแบนมีสีเขียวเข้ม เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบ (wax) มากทำให้ดูมัน ท้องใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลังใบและเมื่อนำใบส่องดูกับแดดจะเห็นรอยกั้นขวางในเนื้อใบ (septum) ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นใบบริเวณส่วนโคนและกลางใบ เส้นกลางใบ (midrib) ฝังอยู่ในตัวแผ่นใบไม่โตหรือเด่นชัดเจน
         หญ้าแฝกหอมที่อายุประมาณ 1 ปี จะมีรากที่หยั่งลึกได้ประมาณกว่า 1 เมตรทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของดินและความสมบูรณ์ของพืชในสภาพธรรมชาติ ดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี หญ้าแฝกจะให้รากยาวที่สุด

 • รูปภาพ :
  กำแพงเพชร1

  กำแพงเพชร1
  กำแพงเพชร2

  กำแพงเพชร2
  นครสวรรค์

  นครสวรรค์
  ประจวบคีรีขันธ์

  ประจวบคีรีขันธ์
  ร้อยเอ็ด

  ร้อยเอ็ด
  ราชบุรี

  ราชบุรี
  เลย

  เลย
  ศรีลังกา

  ศรีลังกา
  สงขลา3

  สงขลา3
  สุราษฎร์ธานี

  สุราษฎร์ธานี