สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

 
วันที่ 03/03/2011 จำนวนผู้เยี่ยมชม 1517 คน
 •  

  การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

  ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาร่องน้ำแบบลึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตรนั้น สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการแบบง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือ การปลูกหญ้าแฝกพาดขวางร่องน้ำแบบลึก  เมื่อหญ้าแฝกแตกหน่อ  และเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว กอหญ้าแฝกจะประสานชิดติดกันขวางร่อง  ซึ่งเมื่อมีน้ำไหลบ่ามาปะทะแนวหญ้าแฝกจะเกิดการกระจายตัว  และไหลผ่านไปได้อย่างช้าๆตะกอนดินที่ถูกพัดพามาก็จะทับถมกันอยู่บริเวณแถวหญ้าแฝกในขณะที่ตะกอนดินทับถมสูงขึ้นในแต่ละปีก็จะไม่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกเลยทั้งนี้ก็เพราะหญ้าแฝกจะแตกหน่อยกตัวสูงกว่าดินที่ทับถมได้เป็นอย่างดีด้วยหลักการดังกล่าวไม่นานก็จะมีดินมาทับถมกลบร่องน้ำแบบลึกไปได้ในที่สุดประโยชน์ที่ได้รับอีกประการหนึ่งก็คือแนวหญ้าแฝกที่พาดขวางร่องน้ำ และพาดยาวออกไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรจะช่วยกระจายน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ได้นาน หญ้าแฝกที่เหมาะสมเพื่อการปลูกพาดขวางร่องน้ำ แบบลึก ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม เช่น พันธุ์ศรีลังกา สงขลา3 กำแพงเพชร2 หรือสุราษฎร์ธานี เป็นต้นหญ้าแฝกพันธุ์ดังกล่าวจะมีลักษณะกอสูง ลำต้นแข็งมีข้อละใบตั้งซึ่งจะรับแรงปะทะจากน้ำไหลบ่าได้ดีจะแตกตาและรากที่ข้อของลำต้นได้เสมอเมื่อตะกอนดินมาทับถมแนวหญ้าแฝก ที่จะปลูกพาดร่องน้ำแบบลึกให้เริ่มจากส่วนหัวของความแรงของกระแสน้ำหญ้าแฝกแนวแรกจะปลูกหลังแนวหิน หรือกระสอบทรายส่วนแนวถัดลงไป
  จะปลูกห่างจากแนวแรกตามระยะความห่างตามแนวดิ่งทุก ๆ
  50 เซนติเมตร หรือในกรณีที่น้ำไหลค่อนข้างรุนแรง อาจวางแนวปลูกห่างกันประมาณ 2 เมตรตามแนวราบการเตรียมดินโดยปกติสองฝั่งร่องน้ำแบบลึกชันมาก ให้ใช้จอบสับดินให้ลาดลงมาเพื่อสะดวกต่อการปลูกพาดฝั่งทั้ง 2 ด้าน โดยแนวปลูกอาจสับดินเป็นแนวตรงขวางพาดร่อง และส่วนแขนทั้ง 2  ข้างจะพาดลงพาดฝั่งร่องน้ำแบบลึกทั้ง 2 ด้านดินในบริเวณร่องน้ำ หรือสับเป็นแนวรูปตัววีคว่ำกล่าวคือ ส่วนแหลมจะอยู่กลางร่องน้ำและส่วนแขนทั้ง 2 ข้างจะลาดลงพาดฝั่งร่องน้ำแบบลึกทั้ง 2 ด้าน ดินในบริเวณร่องน้ำจะเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นก่อนปลูกควรใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เล็กน้อยในร่องแนวปลูกที่เตรียมไว้แล้วใช้ต้นกล้าปลูกในระยะห่างระหว่างต้น 5-10 เซนติเมตรลบดินให้แน่นบริเวณโคนต้นหญ้าแฝกที่ปลูกหลังปลูกควรมีการตรวจแนวหญ้าแฝก อย่างสม่ำเสมอและถ้าพบว่าต้นใดตายไปต้องปลูกซ่อมทันทีและเมื่ออายุ 3 เดือน ให้ตัดยอดหรือใบหญ้าแฝก ให้เหลือสูงจากดิน 40-50 เซนติเมตร เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกแตกหน่อประสานกันเร็วยิ่งขึ้น

 • รูปภาพ :
  แฝก 1

  แฝก 1
  แฝก 2

  แฝก 2
  แฝก 5

  แฝก 5
  แฝก3

  แฝก3
  แฝก4

  แฝก4
  แฝก6

  แฝก6
  แฝก7

  แฝก7