สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

เปรียบเทียบการสูญเสียดินและความชื้นในดินโดยการใช้แถบปลูกพืชรูปแบบต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงชัน

 
    วันที่ 01/10/2535 จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 คน