สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระบบรากและมวลชีวภาพของหญ้าแฝก ชนิดต่างๆ ในชุดดินมาบบอน (กลุ่มดินที่ 35)

 
    วันที่ 01/10/2535 จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 คน