สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระบบรากและผลผลิต ของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ

 
    วันที่ 04/04/2544 จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 คน